Tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh

Luật Bách Việt tư vấn thủ tục xin giấy phép chuyển phát nhanh cho khách hàng, phối hợp cùng khách hàng hoàn tất các thủ tục hành chính như: Tư vấn nội dung xin cấp phép, Tư vấn thủ tục cấp phép bưu chính, tư vấn soạn hồ sơ... (Xem tiếp)

Giấy phép & Luật Bách Việt

Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự, gồm các luật sư, các chuyên gia tư vấn, các cộng tác viên hiện đã và đang làm việc, hành nghề tại các công ty luật, các VPLS, các Bộ, ngành có liên quan , Luật Bách Việt  tự tin cung cấp các gói dịch vụ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, đại diện  Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp phép giấy phép bưu chính, giấy phép viễn thông, giấy phép ICP, giấy phép đầu tư, giấy phép lao động... (Xem tiếp)

Trang chủ » Thông tin doanh nghiệp

Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát 

 

1. Công ty TNHH Vận tải BUS Hải Phòng
Ngày xác nhận Thông báo: 14/7/2008
Dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: 6 thành phố trực thuộc Trung uơng: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định.

2. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh ADP VINA
Ngày xác nhận Thông báo: 5/5/2008
Dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và quốc tế

3. Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài
Ngày xác nhận Thông báo: 18/3/2008
Dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa
Phạm vị cung ứng dịch vụ: Trong nước

4. Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh hàng không Đông Nam Á
Ngày xác nhận Thông báo: 06/3/2008
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

5. Công ty TNHH thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng (DANATRANS)
Ngày xác nhận Thông báo: 03/03/2008
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

6. Công ty cổ phần Hợp Nhất Việt Nam (HỢP NHẤT)
Ngày xác nhận Thông báo: 17/01/2008
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

7. Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh (MAI LINH EXPRESS)
Ngày xác nhận Thông báo: 30/11/2007
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Đức
Ngày xác nhận Thông báo: 25/04/2008
Dịch vụ đang cung ứng: Dịch vụ chuyển phát, chuyển phát nhanh hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

9. Công ty CP bưu chính Viettel
Ngày xác nhận Thông báo: 25/8/2008
Dịch vụ đang cung ứng: bưu phẩm chuyển phát nhanh, bưu kiện thường, bưu kiện ủy thác, bưu phẩm ghi số, phát trong ngày, phát 24h, vacxin đông lạnh.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: 64 tỉnh, thành phố trong cả nước

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long
Ngày xác nhận Thông báo: 17/09/2008
Dịch vụ đang cung ứng: Chuyển phát nhanh hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Song Bình
- Ngày xác nhận Thông báo: 19/12/2008
Dịch vụ đang cung ứng: Chuyển phát tài liệu (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

- Ngày xác nhận Thông báo: 16/4/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Quốc tế

12. Công ty cổ phần thương mại. vận tải và chuyển phát nhanh Kim Mã
Ngày xác nhận Thông báo: 31/3/2009
Dịch vụ đang cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

13. Công ty cổ phần Hoàng Hà
Ngày xác nhận Thông báo: 8/4/2009
Dịch vụ đang cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Thái Bình, Hà Nội và Quảng Ninh

14. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Ngày xác nhận Thông báo: 15/4/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và quốc tế

15. Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
Ngày xác nhận Thông báo: 5/6/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

16. Công ty cổ phần giao nhận nhanh hàng hóa Sài Gòn
Ngày xác nhận Thông báo: 7/8/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

17. Công ty THHH Bắc Hà
Ngày xác nhận Thông báo: 9/9/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: TP. Hà Nội, Bắc Giang

18. Công ty cổ phần TEC Việt Nam
Ngày xác nhận Thông báo: 23/9/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

19. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Trường Thịnh
Ngày xác nhận Thông báo: 1/9/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

20. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Sunshine
Ngày xác nhận Thông báo: 5/10/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát tài liệu (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Toàn quốc

21. Công ty cổ phần tổ hợp thương mại Kiều Gia
Ngày xác nhận Thông báo: 27/10/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Hưng Yên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Yên Bái
 
22. Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Doanh nhân Việt Nam
Ngày xác nhận Thông báo: 24/12/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Toàn quốc

23. Công ty cổ phần giải pháp Đông Dương
Ngày xác nhận Thông báo: 10/02/2010
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát hàng hóa, bưu kiện đóng gói và các sản phẩm khác (trừ thư).
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Toàn quốc

24. Công ty THHH dịch vụ  và thương mại Linh Hạnh
Ngày xác nhận Thông báo: 19/07/2010
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa (trừ thư).
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

25. Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ bưu chính
Ngày xác nhận Thông báo: 10/01/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thư, gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

26. Công ty TNHH một thành viên vận tải và chuyển phát nhanh An Pha
Ngày xác nhận Thông báo: 20/01/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước; Quốc tế

27. Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy
Ngày xác nhận Thông báo: 20/01/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước; Quốc tế

28. Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Tín Thành
Ngày xác nhận Thông báo: 20/05/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước; Quốc tế

29. Công ty CP thương mại và dịch vụ CPN Tân Sơn Nhất
Ngày xác nhận 7/4/2008.
Văn bản số: 1043/BTTTT-BC.
Phạm vi: trong nước

30. Công ty CP CPN quốc tế Hợp Nhất
Ngày xác nhận: 19/12/2008.
Văn bản số: 4178/BTTTT-BC.
Phạm vi: trong nước và quốc tế

31. Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
Ngày xác nhận: 21/7/2009.
Văn bản số: 2236/XN-BTTTT.
Phạm vi: trong nước và quốc tế

32. Cty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT
Ngày xácnhận 22/4/2010.
Văn bản số 1189/XN-BTTTT.
Phạm vi: quốc tế

33. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bếp Việt
Ngày xác nhận: 16/8/2010
Văn bản số: 2644/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước

34. Công ty TNHH thương mại dịch vụ và chuyển phát nhanh Không Gian
Ngày xác nhận: 08/09/2011
Văn bản số: 2727/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
35. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh G.N.N
Ngày xác nhận: 14/09/2011
Văn bản số: 2762/XN-BTTTT
Loại hình dịch vụ: Cung ứng dịch vụ thư đơn chiếc có khổi lượng trên 2 Kg, cung ứng dịch vụ gói, kiện
Phạm vi: trong nước
 
36. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh quốc tế Việt
Ngày xác nhận: 19/09/2011
Văn bản số: 2814/XN-BTTTT
Loại hình dịch vụ: Cung ứng dịch vụ gói, kiện
Phạm vi: trong nước

(nguồn: mic.gov.vn)

--------------

 

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Quý khách hàng, mọi vướng mắc về vấn đề pháp lý của Quý vị, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí.

Trân trọng!

BACHVIET - CONSUTANTS, LAWYERS

No.806 - N2B - Trung hoa Nhan Chinh - Cau Giay - Ha Noi

Tel: (04)6.680.61.66 - (04).3.556.04.47 - Fax: 04.35560447

Hotline: 0903.49.86.95 – 0913.82.69.15

Email: luatsu@luatbachviet.vn 

Website: www.luatbachviet.vn - www.giayphepbuuchinh.vn - www.xincapsodo.vn