Tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh

Luật Bách Việt tư vấn thủ tục xin giấy phép chuyển phát nhanh cho khách hàng, phối hợp cùng khách hàng hoàn tất các thủ tục hành chính như: Tư vấn nội dung xin cấp phép, Tư vấn thủ tục cấp phép bưu chính, tư vấn soạn hồ sơ... (Xem tiếp)

Giấy phép & Luật Bách Việt

Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự, gồm các luật sư, các chuyên gia tư vấn, các cộng tác viên hiện đã và đang làm việc, hành nghề tại các công ty luật, các VPLS, các Bộ, ngành có liên quan , Luật Bách Việt  tự tin cung cấp các gói dịch vụ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, đại diện  Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp phép giấy phép bưu chính, giấy phép viễn thông, giấy phép ICP, giấy phép đầu tư, giấy phép lao động... (Xem tiếp)

Trang chủ »Biểu mẫu tiện ích

mau-giay-de-nghi-cap-giay-phep-buu-chinh.jpg

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Xem tiếp
mau-van-ban-thong-bao-hoat-dong-buu-chinh.png

Mẫu văn bản thông báo hoạt động bưu chính

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Xem tiếp
mau-giay-de-nghi-sua-doi-bo-sung-giay-phep-buu-chinh.jpg

Mẫu giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Mẫu giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Xem tiếp
mau-van-ban-xac-nhan-thong-bao-hoat-dong-buu-chinh.png

Mẫu Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

PHỤ LỤC VIII Mẫu Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Xem tiếp
mau-giay-de-nghi-sua-doi-bo-sung-giay-phep-buu-chinh.jpg

Mẫu giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Mẫu giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Xem tiếp
mau-giay-phep-buu-chinh.jpg

Mẫu Giấy phép Bưu chính

Mẫu Giấy phép Bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

Xem tiếp