Tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh

Luật Bách Việt tư vấn thủ tục xin giấy phép chuyển phát nhanh cho khách hàng, phối hợp cùng khách hàng hoàn tất các thủ tục hành chính như: Tư vấn nội dung xin cấp phép, Tư vấn thủ tục cấp phép bưu chính, tư vấn soạn hồ sơ... (Xem tiếp)

Giấy phép & Luật Bách Việt

Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự, gồm các luật sư, các chuyên gia tư vấn, các cộng tác viên hiện đã và đang làm việc, hành nghề tại các công ty luật, các VPLS, các Bộ, ngành có liên quan , Luật Bách Việt  tự tin cung cấp các gói dịch vụ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, đại diện  Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp phép giấy phép bưu chính, giấy phép viễn thông, giấy phép ICP, giấy phép đầu tư, giấy phép lao động... (Xem tiếp)

Trang chủ » Giấy phép viễn thông

Dịch vụ xin cấp phép cung cấp kết nối Internet (IXP)

Dịch vụ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP)

Trích theo thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ về hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, kết nối, và ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông.

Hồ sơ xin cấp phép:
Lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép của đơn vị, doanh nghiệp.
- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập đơn vị, doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hoặc văn bản quy định chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đơn vị, doanh nghiệp .
- Văn bản của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có) chấp thuận việc đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ Internet.
- Đề án cung cấp dịch vụ cho 05 năm đầu gồm nội dung chính sau:
+/Kế hoạch kinh doanh gồm các loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, giá cước dịch vụ, dự báo thị trường , doanh thu, tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh tế cho từng giai đoạn, hình thức đầu tư, nhân lực.
+/ Kế hoạch kỹ thuật gồm cấu hình hệ thống bao gồm cả phần chính và dự phòng. Năng lực hệ thống thiết bị Internet và dung lượng đường truyền đẫn viễn thông trong nước và Quốc tế, tài nguyên Internert, biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị Internet và an ninh thông tin.

2. Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP): Trích theo thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ về hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, kết nối, và ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông.

Điều kiện về tư cách pháp lý:
a) Doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt.
b) Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông hoặc công nghệ thông tin với thời gian tối thiểu là 03 năm.

Điều kiện về kỹ thuật nghiệp vụ:
Đề án cung cấp dịch vụ trong hồ sơ xin phép của doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau :
a) Mạng lưới thiết bị Internet ban đầu của doanh nghiệp phải có ít nhất 02 hệ thống thiết bị Internet cung cấp cả dịch vụ IIG và dịch vụ NIX đặt tại hai vùng khác nhau. Các hệ thống thiết bị Internet của doanh nghiệp phải được kết nối với nhau và kết nối ít nhất với 02 hướng đi Internet quốc tế. Dung lượng đường truyền dẫn viễn thông ban đầu mỗi hướng trong nước và đi quốc tế phải đạt tối thiểu 02 Mb/s.
b) Có phương án phát triển mạng lưới thiết bị Internet và phương án kinh doanh khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành về kết nối, giá cước, chất lượng dịch vụ và tài nguyên Internet.
c) Mạng lưới thiết bị Internet của doanh nghiệp phải có các phương án dự phòng để đảm bảo độ an toàn cho hoạt động cung cấp dịch vụ kết nối Internet khi có sự cố về kỹ thuật.

Điều kiện về an toàn, an ninh thông tin:
Có phương án kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống thiết bị Internet và thông tin trên Internet, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia có thể tạm ngừng việc cung cấp hoặc cung cấp hạn chế dịch vụ kết nối Internet theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3. Hồ sơ xin bổ sung, sửa đổi giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép muốn sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép đến Bộ Bưu chính, Viễn thông. Hồ sơ xin bổ sung, sửa đổi giấy phép bao gồm:
a) Đơn xin bổ sung, sửa đổi giấy phép.
b) Báo cáo mô tả chi tiết nội dung bổ sung, sửa đổi và các tài liệu có liên quan.
c) Bản sao giấy phép đang có hiệu lực.
4. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) Trích theo thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ về hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, kết nối, và ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông.
Đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn giấy phép đến Bộ Bưu chính, Viễn thông. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép bao gồm:
a) Đơn xin gia hạn giấy phép.
b) Bản sao giấy phép đang có hiệu lực.
5. Thời gian xử lý và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trích theo thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ về hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, kết nối, và ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông. Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm định và cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn cụ thể như sau:
a) Cấp mới: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
c) Cấp gia hạn giấy phép: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho đơn vị, doanh nghiệp xin phép biết.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Bộ Bưu chính, Viễn thông
18-Nguyễn Du- Hà Nội
6. Thu hồi giấy phép: Trích theo thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ về hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, kết nối, và ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông.
- Ngoài việc thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 41 Nghị định 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, giấy phép cung cấp dịch vụ Internet sẽ bị thu hồi nếu sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày cấp phép, đơn vị, doanh nghiệp không triển khai trên thực tế các nội dung ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng.
- Đơn vị, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép do không triển khai trên thực tế các nội dung ghi trong giấy phép, không được xin cấp phép lại trong vòng 02 năm kể từ ngày bị thu hồi giấy phép. Sau 02 năm nếu đơn vị, doanh nghiệp này muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin cấp phép mới. Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên. vui lòng
liên hệ với chúng tôi được tư vấn

--------------

 

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Quý khách hàng, mọi vướng mắc về vấn đề pháp lý của Quý vị, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí.

Trân trọng!

BACHVIET - CONSUTANTS, LAWYERS

No.806 - N2B - Trung hoa Nhan Chinh - Cau Giay - Ha Noi

Tel: (04)6.680.61.66 - (04).3.556.04.47 - Fax: 04.35560447

Hotline: 0903.49.86.95 – 0913.82.69.15

Email: luatsu@luatbachviet.vn 

Website: www.luatbachviet.vn - www.giayphepbuuchinh.vn - www.xincapsodo.vn

Tin liên quan